ВИД СХЕМА КРАЙНА ЦЕНА  ширина задаване дължина задаване      
Схеми 1:4 - формат A4
 
Схеми 1:1 - формат A4  
Схеми 1:1 с лица на хора  
Комбинирани схеми 1:4 с детайл 1:1